Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalnym potwierdzenie, że jesteś osobą niepełnosprawną.

Na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możesz starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia na przykład:

 • możesz skorzystać z przywilejów pracowniczych,
 • możesz skorzystać z dofinansowania do działalności gospodarczej,
 • możesz skorzystać z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 • możesz skorzystać z ulg na przejazdy środkami transportu publicznego.

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności trzeba:

 1. złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– weź w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
plac Solidarności 1/3/5 – III piętro, pokój 316
53-661 Wrocław
tel. 71 78 22 360
godziny 8:00 – 15:00

pobierz ze strony internetowej:

 • złożyć zaświadczenie lekarskie o twoim stanie zdrowia:

weź w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
plac Solidarności 1/3/5 – III piętro, pokój 316
53-661 Wrocław
tel. 71 78 22 360
godziny 8:00 – 15:00

pobierz ze strony internetowej:

Zanieś zaświadczenie do lekarza psychiatry, u którego się leczysz i poproś, żeby je wypełnił. Jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy lekarz je wypełni.

 • złożyć dokumentację medyczną – na przykład historię choroby z Podstawowej Opieki Medycznej, opinię psychologa, zaświadczenie od neurologa, opinię terapeuty. Jeżeli uzyskałeś diagnozę w wieku poniżej 16 roku życia to również dołącz starsze dokumenty. Jest to ważne, między innymi do ustalenie od kiedy niepełnosprawność istnieje.

Dokumentację medyczną złóż w oryginałach. Zamiast oryginałów można złożyć odpisy sporządzone przez przychodnię, lekarza, szpital. Można również złożyć kserokopie dokumentów medycznych, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza. Kserokopie dokumentów może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, któremu należy okazać do wglądu oryginały.

Jeżeli masz problem z wypełnieniem wniosku to umów się i skorzystaj z bezpłatnej pomocy we Wrocławskim Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych:

 • stacjonarnie: po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – w punkcie ul. Psie Budy 14/15 lok 1a (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)
  wtorek, środa, czwartek od 10:00 do 18:00, piątek od 9:00 do 15:00,
 • zdalnie: telefonicznie pod numerem 695 695 634 lub e-mailowo na adres poradnictwo@promykslonca.pl.

Gdy jesteś już gotowy to złóż wypełniony wniosek, zaświadczenie lekarskie i dokumentacje medyczną w zespole ds. orzekania:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
plac Solidarności 1/3/5 – III piętro, pokój 316
53-661 Wrocław
tel. 71 78 22 360
godziny 8:00 – 15:00

Szczegółowy opis lokalizacji znajdziesz w deklaracji dostępności:
https://mops.wroclaw.pl/kontakt/dostepnosc/dostepnosc-architektoniczna/1631-dostepnosc-architektoniczna-plac-solidarnosci-1-3-5

Następnie czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Pismo z informacją o terminie posiedzenia dostaniesz do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. Jeśli okaże się, że twoja sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie to pismo otrzymasz do 2 miesięcy po wcześniejszym uprzedzeniu.

Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego potrzebujesz, może Tobie towarzyszyć bliska Ci osoba. Skład orzekający zbada cię i ustali zakres twoich ograniczeń oraz stopień niepełnosprawności.

Jeśli nie możesz przyjść na posiedzenie, na przykład przez nagłą chorobę albo wypadek, i jeśli: wyjaśnisz swoją nieobecność do 14 dni od dnia, kiedy miało być posiedzenie – zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia. Pamiętaj, że gdy nie usprawiedliwisz swojej nieobecności – zespół nie rozpatrzy twojej sprawy.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostaniesz do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia. Możesz otrzymać jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

 • znaczny, gdy przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia, nie możesz samodzielnie funkcjonować i jesteś osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy,
  • umiarkowany, gdy przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia, potrzebujesz czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy,
  • lekki, gdy przez swój stan zdrowia masz duże ograniczenia w funkcjonowaniu i możesz pracować tylko częściowo, na przykład na pół etatu, masz problemy w codziennych czynnościach.

Jeżeli nie zgadzasz się z orzeczeniem możesz odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu, ale złóż w powiatowym zespole. Pamiętaj że masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia. Jeśli nie zgadzasz się też z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu – możesz odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądu, ale złóż w wojewódzkim zespole. Pamiętaj, że masz na to miesiąc od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu.

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 69 56
godziny 9:00 – 16:00

Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szybka 6-10 – II piętro, pokój 206
50-421 Wrocław
tel. 71 74 82 010
godziny 8:00 – 15:00

Program usług asystenckich jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Usługa asystenta umożliwia osobom z niepełnosprawnościami samodzielne, niezależne i aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Zadania Asystent Osobistego Osoby Niepełnosprawnej między innymi to:

 • pomoc w dojeździe w wybrane miejsce, w tym do pracy,
 • pomoc w wyjściu do dowolnego punktu: sklepu, urzędu, banku, lekarza,
 • pomoc w podczas podróży środkami komunikacji miejskiej,
 • asystowanie w czasie wolnym, np. podczas zajęć kulturalnych czy sportowych.

Pamiętaj, że asystent tylko asystuję osobie z niepełnosprawnościami, ale nie wyręcza w czynnościach. Podejmowanie decyzji o wykonywanych czynnościach leży po stronie osoby z niepełnosprawnością. Układ pomiędzy osobą z niepełnosprawnością a asystentem przypomina zależnością miedzy pracodawcą a pracownikiem.

Z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej mogą skorzystać osoby z posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszeniowa.

Jeżeli potrzebujesz asystenta to skontaktuj się z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6, I piętro, pokój 111
53-611 Wrocław
tel. 71 78 22 417
godziny 7:30 – 15:30

Albo skontaktuj się z jedną z organizacji, które świadczą usługi asystencji osobistej w roku 2022:

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
ul. Grunwaldzka 12B
50-355 Wrocław
tel. 71 321 32 02
e-mail: asystent@dolnoslaski.pzn.org.pl

Fundacja Promyk Słońca
ul. Swoboda 8a
50-088 Wrocław
tel. 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Stowarzyszenie „Ostoja” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław
tel. 510 264 940
e-mail: sds@ostoja.org.pl

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”
ul. Ruska 46A lok. 407-409
50-079 Wrocław
tel.
537 803 269
e-mail: wsg.nadzieja@gmail.com

Klub Kibiców Niepełnosprawnych
ul. Modra 8/3
54-151 Wrocław
tel.
792 930 094
e-mail: michalfitas@gmail.com

Fundacja Imago
ul. Hallera 123
53-201 Wrocław
tel. 509 771 751, 797 996 564
e-mail: martyna.rangno@fundacjaimago.pl agnieszka.pawlowska@fudacjaiago.pl

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  „BONITUM”
ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław
tel. 71 390 28 84
e-mail: kontakt@bonitum.org

Jeżeli masz problemy z kontaktem z otoczeniem, sprawia Ci to trudność i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to możesz ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera czy smartfonu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba:

 1. złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

złóż poprzez platformę – System Obsługi Wsparcia SOW

Żeby móc to zrobić trzeba posiadać profil zaufany bądź podpis elektroniczny. Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego możesz skorzystać z pomocy osoby, która taki dostęp posiada. W tym celu jednak musi podpisać pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do złożenia wniosku w jej imieniu.

Pełnomocnictwo:

weź w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu:

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6, sala 25
53-611 Wrocław
tel. 71 78 22 342
godziny 7:30 – 15:30

pobierz ze strony internetowej:

 • złożyć zaświadczenie lekarskie:

weź w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu:

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6, sala 25
53-611 Wrocław
tel. 71 78 22 342
godziny 7:30 – 15:30

pobierz ze strony internetowej:

Zanieś zaświadczenie do lekarza rodzinnego, u którego się leczysz i poproś, żeby je wypełnił. Jest ono ważne do końca roku, w którym zostało wydane.

 • złożyć ofertę handlową, fakturę pro forma, kosztorys

Jeżeli masz problem z wypełnieniem wniosku to umów się i skorzystaj z pomocy pracowników Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych:

Szczegółowy opis lokalizacji znajdziesz w deklaracji dostępności:
https://mops.wroclaw.pl/kontakt/dostepnosc/dostepnosc-architektoniczna/1628-dostepnosc-architektoniczna-ul-strzegomska-6

Gdy jesteś już gotowy to złóż wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem lekarskim i kosztorysem.

Następnie czekaj na pismo z informacją o sposobie rozpatrzenia wniosku. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Pamiętaj, że gdy otrzymasz dofinansowanie nie możesz nic zakupić przed podpisaniem umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Back to top

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij